Projekteerimine

 

Projekteerimine toimub erineva mahuga tööde raames vastavalt tellimusele. Aeda, parki, korterelamu hoovi või ühiskondlikku ruumi kujundades on võimalik valida eskiisi, eskiis- või põhiprojekti ning tööprojekti vahel.

 

  • Eskiis

Eskiis on piirkonna joonis, mis valmistatakse silma järgi valitud mõõtkavas. Kuna põhjaliku ja täpses mõõtkavas joonise tegemine on suur ja aeganõudev töö, siis on eskiis selle kiirem ja mitte nii süvitsi minev alternatiiv. Sellele kanname põhimõttelise lahenduse, et selgitada kujundusideed. Sobib tellimuseks, kui rõhk pole detailitäpsusel  ning esmatähtis on nägemus ideest.

 

  • Eskiisprojekt

Eskiisprojektis määratakse sõltuvalt soovidest teede, platside, istutusalade, tarbeaia, grillinurga, veesilma, mänguplatsi asukohad, samuti kasutatavad materjalid, taimeliigid ning kogused. Lisaks graafilisele poolele on eskiisprojektis ka lihtsustatud seletuskiri.

  • Põhiprojekt

Põhiprojektis lisanduvad teede, platside ja väikevormide lõiked, vertikaalplaneerimine ja valguslahendus.

 

 

  • Tööprojekt

Tööprojektis täpsustatakse eelprojektis ja põhiprojektis toodud lahendusi selliselt, et pärast ehitustööde organiseerimise kava oleks võimalik ehitis terviklikult valmis teha. Kui rajatiste osadele ja kasutatavate toodete hooldusele on erinõuded, kajastatakse hooldusjuhend tööprojekti seletuskirjas.

 

Projekti tegemise aluseks on geodeetiline alusplaan.