Milleks haljastusprojekt?

Haljastusprojekti tellimisel võite ennetada mitmeid vigu ning sellest tulenevaid hilisemaid soovimatuid kulutusi. Projekti tellimise peamised boonused on kohese asjatundliku ülevaate saamine objektist ning selle baasil realistliku tööde mahu, ajalise ning rahalise kulu arvestamine. Ala analüüsides võime pakkuda Teile koheselt teostatavad tööde tähtajad ning projekti maksumuse, ilma, et sellega kaasneks hilisemalt ettenägematuid üllatusi.

 

Lisaks on alati hea, kui kujundusse on sekkunud spetsialiseerunud disainer. Tänu materjalide, taimede tundmisele, oskusele arvestada pinnase ja keskkonna eripärasid ning nende rakendamist tulevasse kujundusse, võite arvestada efektiivse tulemusega, mis rahuldab Teie soovid ning on kauakestev.

 

Mõningad soovitused haljastusprojekti tellimiseks:

 

  • Varuge aega – arvestage, et korralik tulemus valmib läbi hoolika töö ning nii mõnigi protsess on läbiviidav vaid kindlatel aasta-aegadel.
  • Koostöö kujundajaga juba enne hoone ehitust – kui tegemist on uue elamu ja kujundatava hooviga, on parim alustada planeerimist juba paralleelselt ehitise valmimisega. Siis oskame kõige paremini arvestada ehituse eripäradega ning Teil võib olla võimalus oma tulevast aeda nautida juba pärast hoonesse kolimist.
  • Eelarve summa  – soovitatav on enne projekti tellimist kindlaks määrata lubatav eelarve maht. Kui olete summa enda jaoks kindlaks Teinud, oskame sellest lähtuvalt Teile kõige sobivama projekti luua. Hea on jagada tööd etappideks – mis on esmane, mis teisejärguline. Sellele vastavalt saab orienteeruda ka perioodilistes väljaminekutes.
  • Kvaliteetsed materjalid – praegune materjalide turg on lai ning kindlasti on ahvatlev alati valida soodsamate seast. See tähendab aga sageli kvaliteedi kannatamist ning pikas perspektiivist samaväärset või isegi suuremat rahalist kulu, kuna odavad materjalid kuluvad ning vajavad suuremat hooldust või välja vahetamist. Soovitame panustada kvaliteeti ning tellida materjalid korra, kuid see-eest vastupidavad.