Millega tegeleb maastikukujundaja?

Maastikukujundaja tegevus hõlmab väiksemamõõduliste õuealade ning aedadedele kujundus- ja tehniliste projektide koostamist hoonestatud maa-alal või haljastustööde järelvalve objektidel. Maastikujundajad on spetsialiseerunud nõu andma taimekasvatuse ja –kasutuse osas, samuti hooldustööde ning  haljastuse säilitamise osas.