Millega tegeleb maastikuarhitekt?

Maastikuarhitekti põhiliseks tööks on maastiku ruumiline kujundamine, pakkumaks erinevatele välisruumidele vastavalt sobivaid lahendusi. Maastikuarhitekti töö hõlmab paiga terviklikku käsitlust, mis arvestab nii varieeruvaid keskkonnatingimusi, pinnast, taimestikku, vee- ja liiklussüsteeme, ümbritsevat arhitektuuri, olemasolevat kujundust ning muid võimalikke piirkonda puudutavaid tegureid, et luua parimal moel toimiv elukeskkond.

 

Maastikuarhitekti ülesandeks on maastiku visuaalse kvaliteedi hindamine ning sellest lähtuvalt edasise kujundus- ja/või hooldusplaani koostamine. Maastikuarhitektid osalevad nii üld- kui detailplaneerimisel, projektide koostamisel ja keskkonna korralduses. Planeerimise pärusmaaks on lisaks avalikele linnaruumidele, elamupiirnkondadele, parkidele ka eramaa kinnistud, aiad, puhke- ja mängualad.