Maastikukujundus

 

Meie eesmärgiks on hubaste, funktsionaalselt hästitoimivate ning visuaalselt nauditavate välisruumide loomine, pidades sealjuures silmas kujundavate alade iseärasusi ja tulles alati vastu tellija soovidele. Iga projekti valmib tihedas koostöös tellijaga tagamaks nauditav ning emotsionaalselt rõõmu toov tulemus pikkadeks aastateks.

 

 

Kujunduses püüame leida projekteeritavatele aladele sobivaid loomingulisi lähenemisnurki, mis pakuksid parimaid ideid rõhutamaks paikade omapära, tuues esile piirkondade positiivseid külgi ning pehmendades sealjuures negatiivseid. Väske pilgu läbi, kuid aastate vältel järeleproovitud ja juba toimivatele meetoditele tuginedes, leiame alati vastavalt sobivad lahendused.

 

Projekteerimise käigus puutume kokku nii suuremate, kui ka väiksemate aladega, linna- ja maakeskkonnaga, privaatse ning avaliku ruumiga. Selle põhjal saame teha järgmise jaotuse:

 

  • Aiakujundus
  • Maastikukujundus
  • Linnaruumi kujundus
  • Korterelamu ümbruse kujundus
  • Konteinerhaljastuse kujundus