Raielubade taotlemine

Puu raieks ja hoolduseks loa andmine on sätestatud piirkondade omavalitsuste määrustega.