Ohtlike puude langetamine

Avalike ning ka privaatsete haljasalade turvalisuse tagamiseks on tähtis õigeaegne puude tervisliku seisundi kontroll ning kuivanud ja kahjustunud okse murdumise ennetamine.  Õigeaegse teavitamise korral saame vältida suuremaid kahjusid ning säilitada ülejäänud taimestikku terve seisundi.

 

Ohtlikeks puudeks loetakse kõiki kahjustada saanud puid, mille okstel või tüvel on näha murdekohti, mädanikke või muid märke ebatervest seisukorrast ning mis moodustavad maapinnaga terava kaldenurga. Tuule, lume või muude tegurite mõjul võivad kergesti murduda ka pealtnäha ilma igasuguse kahjustuseta puud, ohustades sellega haljasalal viibijaid ning lähesuses asuvaid objekte.

 

Riskiguppi kuuluvad puud järgmiste näitajatega:

  • Kuivanud oksad võras
  • Kahjustused puutüvel (sh silmaga nähtavad seened, mis puitu lagundavad)
  • Lõhed okstes või puutüves
  • Lõhenenud maapind puutüve ümbruses

 

Erandkorras saab ohtlikke puid likvideerida ka raieloata, paludes selleks kinnitust Keskkonnaametilt. Selleks on tarvilik ohtlikust puust teavitamine ning olukorrast pildi saatmine. Meie  saame reageerida juba 24 tunni jooksul.