Millega tegeleb arborist?

 

Arborist ehk puuhooldaja on haljastusspetsialist, kelle tööks on asustatud piirkonnas kasvavate puittaimede (peamiselt puude) hooldamine nende sünnist surmani — õigete puude valimine ja istutamine, nende kaitsmine, kujundamine, lõikamine, ravimine, toestamine ning erialane nõustamine.

 

Arborist on õppinud tunnustatud õppekava alusel vastavat koolitusluba omavas õppeasutuses ning saanud II või III taseme kutsetunnistuse, mis annab talle asjakohased teadmised ning oskused haljastuse hoolduseks ja kujunduseks.

 

Arboristide kutsekirjelduse ja töö põhjalikuma sisukirjeldusega saab tutvuda siin: http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10508453/pdf/arborist-tase-4.4.et.pdf