Kõrghaljastuse hooldus ja puude raie

Puude eluterve kasvu ja pikaealisuse tagab õigete töövõtetega tehtud regulaarne hooldus. Puude parima arengu kindlustamiseks oleks kõige õigem iga puud hooldama hakata juba pärast istutamist, kuid vältimatut hoolt vajavad puittaimed aastaringselt.

 

Säilitamaks puittaimede tervist, välimust ning turvalist kasvu on tähtis, et sellega tegeleksid oma ala spetsialistid. Vastava väljaõppe läbinud arboristidelt saab loota asjakohaseimat nõu hoolduse kohta ning nende tehtud tööde korral võib olla kindel, et need on läbi viidud puid kahjustamata.

Meie meeskonnas on töid teostamas koolitatud ja pikaajalise töökogemusega arboristid.

 

Pakume järgmisi teenuseid:

 

  • Puude tervisliku seisukorra hindamine ja ekspertiis
  • Raie- ning hooldusnõustamine
  • Kändude freesimine
  • Ohtlike puude langetamine
  • Puuvõra hooldus- ja kujunduslõikus
  • Puude noorendamine
  • Okste lõikus