Puude ja põõsaste hooldus- ja kujunduslõikus

Puude ja põõsaste terve kasvu ning viljakandmise seisukohalt on tähtis, et iga-aastased lõiketööd oleksid tehtud korrektselt,  tundes liikide orgaanilisi ja kasvu eripärasid. Sellest tulenevalt on parim, et alaga tegeleksid asjatundjad. Väljaõppinud arboristidega koostöös pakume:

 

  • Võra tõstmise lõikust
  • Võra kujundust
  • Võra puhastuslõikust (eemaldab surnud, väsinud oksad ja tagab taime pikaealisuse)
  • Okste tagasilõikust
  • Viljapuude hoolduslõikust